کمیته‌ها

دبیرخانه

شرح وظایف و اخبار دبیرخانه...

کمیته‌ی فنی و اجرایی

شرح وظایف و اخبار کمیته‌ی فنی و اجرایی...

کمیته‌ی تشکل‌ها

شرح وظایف و اخبار کمیته‌ی تشکل‌ها...

کمیته‌ی طرح و برنامه‌ریزی

شرح وظایف و اخبار کمیته‌ی برنامه‌ریزی...

کمیته‌ی روابط عمومی

شرح وظایف و اخبار کمیته‌ی روابط عمومی...

کمیته‌ی مالی

شرح وظایف و اخبار کمیته‌ی مالی...

کانون دانش‌آموختگان دانشکده‌‌ی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران در روز 30 خرداد سال 1397 با برگزاری انتخابات هیئت مدیره رسمیت یافت.

با ما همراه باشید ...

کانون دانش آموختگان در این زمان در خدمت شما عزیزان می باشد.

شنبه تا چهارشنبه : 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه و جمعه : روزهای تعطیل

موقعیت : تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده‌ی عمران، ساختمان شماره 1، کانون دانش‌آموختگان عمران علم و صنعت